آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴

آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴

آیین نامه 2800 ایران برای محاسبه بارهای لرزه ای مورد استفاده قرار می گیرد. برای استفاده از این کتاب، بر روی لینک دانلود کلیک نمایید.

لینک دانلود

در فیلمهای آموزش ایتبس، نحوه کار با این کتاب و محاسبه بارهای زلزله آموزش داده شده است.

برای مشاهده فیلمها، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

آموزش ایتبس

آموزش ایتبس

Views: 0

 

Views: 266