با استفاده از فیلمهای آموزش نرم افزار سیف، خروجی های نرم افزار ایتبس را گرفته و با استفاده از بارهای وارد بر پی، فنداسیون مورد نظرتان را طراحی نمایید.

در این فیلم، قسمت اول آموزش نرم افزار سیف را مشاهده می کنید. پس از مشاهده، نظرات خود را ثبت نمایید و در صورت رضایت، نسبت به تهیه پکیج آموزشی نرم افزار سیف اقدام نمایید.

 

 

بازدیدها: 1

دیدگاهتان را بنویسید