کوبیاکس

توضیحات

مجموعه مقالات سقف دال مجوف

شامل 6 مقاله داخلی و خارجی با عناوین زیر می باشد که برای آشنایی بهتر با سقف های دال مجوف، کوبیاکس و ویوبوت ارائه گردیده است.

1- Biaxial hollow slab with innovative types of voids

2- AN EXPERIMENTAL STUDY ON TWO WAY BUBBLE DECK SLAB WITH
SPHERICAL HOLLOW BALLS

3- Numerical and Experimental Study on Bubble Deck Slab

4- بررسی عملکردی سیستم سقف کوبیاکس

5- Parametric Study of R.C.C Voided and Solid Flat Plate Slab
using SAP 2000

6- Punching Shear in Voided Slab

بازدیدها: 51

بررسی ها

هنوز رتبه دهی نشده است.

تنها مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند یا وارد سایت شده اند میتوانند نظر ارسال کنند.