فروش!
FINITE ELEMENT MODELING OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES STRENGTHENED WITH FRP LAMINATES

 کتاب مدل المان محدود سازه های بتنی

۲۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

به اشتراک گذاری این محصول

توضیحات

مدل المان محدود سازه های بتنی

در این محصول 113 صفحه، مدل المان محدود سازه های بتنی تقویت شده با ورقهای FRP ارائه شده است.

 

FINITE ELEMENT MODELING OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES STRENGTHENED WITH FRP LAMINATES

FINITE ELEMENT MODELING OF
REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
STRENGTHENED WITH FRP LAMINATES

فهرست کتاب:

TABLE OF CONTENTS
INTRODUCTION………………………………………………………………………………………………….. 1
1.1 IMPORTANCE OF FRP RETROFIT FOR REINFORCED CONCRETE
STRUCTURES ……………………………………………………………………………………………………. 1
OBJECTIVES ……………………………………………………………………………………………………… 2
SCOPE ……………………………………………………………………………………………………………….. 2
COMPUTER MODELING OF FRP-STRENGTHENED STRUCTURES ………………….. 2
MODELING FULL-SIZE REINFORCED CONCRETE BEAMS …………………………… 5
FULL-SIZE BEAMS ……………………………………………………………………………………………. 5
ELEMENT TYPES………………………………………………………………………………………………. 6
Reinforced Concrete………………………………………………………………………………………. 6
FRP Composites……………………………………………………………………………………………. 7
Steel Plates …………………………………………………………………………………………………… 7
MATERIAL PROPERTIES…………………………………………………………………………………… 8
Concrete ………………………………………………………………………………………………………. 8
Steel Reinforcement and Steel Plates……………………………………………………………… 14
FRP Composites………………………………………………………………………………………….. 15
GEOMETRY……………………………………………………………………………………………………… 17
FINITE ELEMENT DISCRETIZATION………………………………………………………………. 25
LOADING AND BOUNDARY CONDITIONS…………………………………………………….. 29
NONLINEAR SOLUTION…………………………………………………………………………………………. 31
Load Stepping and Failure Definition for FE Models……………………………………….. 32
COMPUTATION RESOURCES………………………………………………………………………….. 34
3.0 RESULTS FROM FINITE ELEMENT ANALYSIS OF FULL-SIZE BEAMS……….. 35
LOAD-STRAIN PLOTS……………………………………………………………………………………… 35
Tensile Strain in Main Steel Reinforcing………………………………………………………… 35
Tensile Strain in FRP Composites …………………………………………………………………. 41
Compressive Strain in Concrete…………………………………………………………………….. 43
LOAD-DEFLECTION PLOTS…………………………………………………………………………….. 46
FIRST CRACKING LOADS……………………………………………………………………………….. 51
EVOLUTION OF CRACK PATTERNS……………………………………………………………….. 51
LOADS AT FAILURE ……………………………………………………………………………………….. 57
CRACK PATTERNS AT FAILURE…………………………………………………………………….. 59
MAXIMUM STRESSES IN FRP COMPOSITES ………………………………………………….. 62
Comparisons to Parallel Research………………………………………………………………….. 63
ANALYSIS OF HORSETAIL CREEK BRIDGE ………………………………………………….. 65
INTRODUCTION………………………………………………………………………………………………. 65
BRIDGE DESCRIPTION AND FIELD DATA……………………………………………………… 65
Horsetail Creek Bridge…………………………………………………………………………………. 65
Loading conditions………………………………………………………………………………………. 65
Field data……………………………………………………………………………………………………. 67
FEM MODEL ……………………………………………………………………………………………………. 68
Materials properties……………………………………………………………………………………… 68
Bridge modeling and analysis assumptions …………………………………………………….. 69
Finite element discretization …………………………………………………………………………. 70
COMPARISONS OF ANSYS AND SAP 2000 PREDICTIONS WITH FIELD DATA 76
Analysis of responses to empty truck load………………………………………………………. 87
Analysis of responses to full truck load ………………………………………………………….. 87
Analysis of responses in general ……………………………………………………………………. 88
ANALYSIS OF THE UNSTRENGTHENED HORSETAIL CREEK BRIDGE…………. 89
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS …………………………………………………… 91
SUMMARY AND CONCLUSIONS…………………………………………………………………….. 91
Conclusions for finite element models of the full-scale beams ………………………….. 91
Conclusions for finite element models of the Horsetail Creek Bridge ………………… 91
RECOMMENDATIONS …………………………………………………………………………………….. 92
Recommended FE modeling and analysis procedure ……………………………………….. 92
Recommended FE modeling procedure for reinforced concrete beams ………………. 93
Recommended FE modeling procedure for the reinforced concrete bridge …………. 94
REFERENCES …………………………………………………………………………………………………….. 95

 

 

 

مدل المان محدود اتصال بتنی در آباکوس

بازدیدها: 37

بررسی ها

هنوز رتبه دهی نشده است.

تنها مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند یا وارد سایت شده اند میتوانند نظر ارسال کنند.