فهرست بهای ابنیه 1396

با سلام . در ادامه میتوانید فهرست بها ابنیه ۱۳۹۶ را دانلود کنید.
بخشنامه به دستگاه هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
موضوع : ابلاغ فهرست بهاي واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۶

به استناد نظام فنی و اجرایی کشور و آیین نامه استانداردهاي اجرایی طرح هاي عمرانی، موضوع ماده ( ۲۳ ) قانون از نوع گروه اول « فهرست بهاي واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۶ » برنامه و بودجه، به پیوست (لازم الاجرا) که مبانی آن به تصویب شوراي عالی فنی رسیده است، ابلاغ می شود؛ تا براي برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

فصل اول. عملیات تخری
فصل دوم . عملیات خاکی با دست
فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین
فصل چهارم . عملیات بنایی با سنگ
فصل پنجم . قالب بندی چوب
فصل ششم . قالب بندی فلزی
فصل هفتم . کارهای فولادی با میلگرد
فصل هشتم . بتن درجا
فصل نهم . کارهای فولادی سنگین
فصل دهم . سقف بتنی
فصل یازدهم . آجرکاری و شفته ریزی
فصل دوازدهم . بتن پی شساخته و بلوک چینی
فصل سیزدهم . عایق کاری رطوبت
فصل چهاردهم . عایق کاری حرارتی
فصل پانزدهم
فصل شانزدهم . کارهای فولادی سبک
فصل هفدهم . کارهای آلومینیومی
فصل هجدهم . اندودکاری و بندکشی
فصل نوزدهم . کارهای چوب
فصل بیستم . کاشی و سرامی ککاری
فصل بیست و یکم . فرش موزاییک

فصل بیست و دوم . کارهای سنگی با سنگ پلاک
فصل بیست و سوم . کارهای پلاستیکی و پلیمری
فصل بیست وچهارم . برش و نصب شیشه
فصل بیست و پنجم . رنگ آمیزی
فصل بیست وششم . زیر اساس و اساس
فصل بیست و هفتم . آسفالت
فصل بیست و هشتم . حمل ونقل
فصل بیست و نهم . کارهای دستمزدی

 

لینک دانلود

Views: 274