خلاصه قسمت دوازدهم آموزش ایتبس

در این قسمت از آموزش ایتبس، با منوی edit آشنا شده و می توانید اصلاحات مدلسازی را انجام دهید.

لینک دانلود:

http://opizo.com/X3NZzI

Views: 195