در این آموزش، مدلسازی تیر و ستون در نرم افزار آباکوس آموزش داده شده است.

می توانید براساس نوع نیاز خود، قسمتهای مختلف فیلم آموزشی نرم افزار آباکوس را تهیه نمایید.

 

 

بازدیدها: 1

دیدگاهتان را بنویسید